Díra v krytině

Obecně vzato, každá díra ve střešní krytině vzbuzuje v člověku pocit nenáležitosti. Je to něco, co ruší ladnou neporušenost esteticky harmonické jednolité plochy. Něco, co je nejen esteticky nepatřičné, ale také zlé a nebezpečné. Tou dírou přece může dovnitř pršet, padat sníh! Tamtudy uniká teplo a naopak se tamtudy pod krytinu vkrádá chlad, nepohoda, vítr! Ale uvědomme si, že i komín je v podstatě díra v krytině. Vývod od digestoře, nebo ventilace z koupelny také! A to ještě není všechno!

Co víc?

Naopak poslední roky se do stále větší obliby dostávají díry do krytin, které mají umožnit dostatek světla i čerstvého vzduchu v bytech, situovaných právě v podkrovním prostoru. Jsou to ona tak oblíbená a dnes již nesporně praktická střešní okna, která umožňují mnoha lidem bydlet tam, kde to kdysi nebylo příliš praktické.