Přelom

Přelom

Jakmile člověk přestane pracovat z důvodu dosažení příslušného věku, kdy může se může odebrat se do penze, nastává v jeho životě naprosto zásadní zlom. Obecně se tato skutečnost, tento zlom považuje za konec středního věku a počátek stáří. To přináší zcela zásadní změnu životních návyků a překopává celého životního rytmu. Nejenže mají lidé najednou mnohem více času sami na sebe, ale také se mohou věnovat spoustě věcí, které dříve z důvodů časové zaneprázdněnosti dělat nemohli.

Dvojaký dopad

na jednu stranu se tito lidé stávají svobodnější co do pohledu na organizaci jejich času, na druhou stranu to sebou přináší i změny psychické, materiální, společenské i jiné. Proto je vhodné se na tento okamžik připravit. Odborníci doporučují začít již cca deset let dopředu. Proto je nejdůležitější udělat si včas výpočet odchodu do důchodu , tak, aby člověk mohl včas tuto přípravu provádět.

Přelom
1 (20%)1

administrator