Princip

Princip

Základní princip fungování klimatizační jednotky je velice jednoduchý. Vhodné medium v chladícím okruhu je nejdříve pomocí kompresoru stlačováno, tím dojde ke změně jeho skupenství z páry na kapalinu. Takto stlačené horké médium je ochlazováno v kondenzátoru a poté přivedeno do výparníku, kde díky expanzi dojde k jeho prudkému ochlazení. A celý cyklus se opakuje. Pomocí ventilátoru se studený vzduch z okolí výparníku přivádí do místnosti, kterou chceme ochlazovat.

Jde to i opačně

Když máme klimatizaci , máme i topení. Cyklus je stejný, jen odpadní teplo z kondenzátoru, které v letních měsících vypouštíme ven, můžeme využít pro ohřev našeho obytného prostoru. Tím pádem uvnitř topíme. Vzduch ochlazený výparníkem zase naopak vypouštíme ven. Takže ven přidáme ještě trochu zimy, k té co už tam stejně je, ale doma máme krásně teplo.

administrator